អត្តចរិតរបស់មនុស្ស

ចិត្តសាស្រ្ត

ចូលចិត្តមើលភាពយន្ត និង ស្តាប់បទចម្រៀងវត្ថុអស់ទាំងនេះសុទ្ធ តែមកភ្ញោចឱ្យលោកអ្នកមានភាព ស្រស់ស្រាយ និងដឹងខ្លួនគ្រប់ពេល វេលា ។

អ្នកដែលមានចំណូលចិត្តបែប នេះ ជាមនុស្សងាយៗសប្បាយៗ ហើយ មានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងទៀត ផង ។ ភាគច្រើនមនុស្សនេះច្រើនរស់ Continue reading

Advertisements

images (2)
ភ្នំពេញបានដើរតួនាទីជារាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារៀងរហូតមក។ក្នុង នាមជារាជធានី នយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងនេះមានផលិតផលក្នុងស្រុក សរុបជា ទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១,៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (នៅឆ្នាំ ២០០៣) ដែលស្មើនឹង ២៨% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប របស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល ឬ អាចនិយាយបានថា ប្រជាជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់អាចរកចំណូល បានប្រមាណ ១.១៤០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលជាអត្រាមួយខ្ពស់ជាង ៣ដងបើប្រៀបធៀបទៅ នឹងអត្រាមធ្យមនៃចំណូលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗនៅ តំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេស។

ភ្នំពេញសម័យប៉ុលពត

ក្នុងកាលដែលពួកខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់អំណាច នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ប្រជាជន ត្រូវបានបង្ខំឲ្យ ចាកចេញពី ទីក្រុង។គ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរបំផុត និយាយជារួម ក្នុងរយៈពេល​ ៣ឆ្នាំ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ ទីក្រុងភ្នំពេញបានក្លាយជាទីក្រុងខ្មោច។

ការធ្វើBUSINESS

download (1)

គន្លឹះក្នុងការធ្វើBusiness​ ជោគជ័យ

  • លុយគ្រាន់តែជារឿងតូចមួយក្នុងការ​ធ្វើBusiness(capital)
  • មានចិត្តក្នុងការធ្វើBusinessនិងចំណង់
  • មានសាខាច្រើន
  • ចេះយល់ចិត្តអតិថិជនថាតើអតិថិជនត្រួវការអ្វី(បំពេញចិត្តអតិថិជន)
  • ទាញអតិថិជនពីគូប្រគួតប្រជែងដោយការ​បញ្ជុះអប្បហារឬបន្ថែមនូវអ្វីផ្សេងៗទៀត